РАНА Варна - отоплителни системи, климатици, соларни системи
0886 49 41 77
IRANAEOOD@GMAIL.COM
- лв. 

Котли BISOLID Saver WF

k Котли Котли BISOLID Saver WF

BISOLID

Мощност: 25 kW Цена: 2100.00 лв.
Мощност: 35 kW Цена: 2274.00 лв.
Мощност: 45 kW Цена: 2604.00 лв.


Реф: 022
Марка: BISOLID


Описание на продукта:
BISOLID идват на българския пазар, за да задоволят нарастналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност исъответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия Saver W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПРЕДИМСТВА:
-Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.
-Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети.
-Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон.
-Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продъл-жително време на работа между две последователни зареждания.
-Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
-Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
-Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID.
-Подава се свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност.
-На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела.Всички цени на сайта са с включено ДДС. На сайта са възможни грешки, а някои от цените може да не са актуални.
2020, Всички права запазени.